0493-341572 info@gebrswinkels.nl Hazeldonkseweg 11, Vlierden Geloër Kapelweg 7, Belfelt Stikker 22, Asten

Waterbouw

De werkzaamheden met betrekking tot de waterbouw bestaan voornamelijk uit het graven van watergangen, het aanbrengen van damwanden en beschoeiingswerk. Ook het baggeren en/of verdiepen van watergangen kunnen wij uitvoeren. Vanaf het ontwerp tot de uitvoering, wij bieden u uitgebreide vakkennis en ervaring.

Natuurbevorderende infrawerken zijn de laatste jaren erg in opkomst. Ook water krijgt steeds meer de ruimte op cultuurgronden die hun oorspronkelijke, natuurrijke bestemming terugkrijgen. Onze werkzaamheden hierbij bestaan voornamelijk uit het afplaggen en verschralen van heidevelden en landbouwpercelen, (her)inrichting van natuurterreinen en het realiseren van vistrappen en het aanleggen van poelen e.d. Ook het weer in oude staat terugbrengen van percelen en terreinen behoort tot onze werkzaamheden.