0493-341572 info@gebrswinkels.nl Hazeldonkseweg 11, Vlierden Geloër Kapelweg 7, Belfelt Stikker 22, Asten

Sloopwerken

Alles van bouwkundige aard kan door Gebr. Swinkels worden gesloopt. Hiervoor staat vakkundig personeel en een adequaat machinepark ter beschikking. Beperking van overlast is vanzelfsprekend, evenals bevordering van optimale veiligheid van uitvoerenden, omwoners en passanten.

Milieu
Wij scheiden afvalstromen zoveel mogelijk aan de bron zodat een groot deel van het afval direct opnieuw bruikbaar is als grondstof. Zo ontzien wij het milieu zoveel mogelijk.

Veiligheid
Per project inventariseren wij alle veiligheidsaspecten en -activiteiten grondig. Zo nodig stellen wij een Taak Risico Aanalyse (TRA) op voor gebruik in een Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM) plan.

Kwaliteit
Elke sloopopdrachten voeren wij uit in nauwe samenwerking met onze klanten. Met een no-nonsens mentaliteit voert ons uitstekend gekwalificeerd personeel elk sloopwerk uit met de modernste equipment.