0493-341572 info@gebrswinkels.nl Hazeldonkseweg 11, Vlierden Geloër Kapelweg 7, Belfelt Stikker 22, Asten

Asbestsanering

Uitvoering van de asbestsanerings-werkzaamheden geschiedt conform de geldende richtlijn (BRL 5050) en wetgeving door goed opgeleid personeel, ondersteund door alle vereiste voorzieningen en begeleid door een gekwalificeerd DTA-er (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering). De opzet van het saneringsplan en de uitvoering hiervan gebeurt in nauwe samenwerking met I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) en de bedrijfsgezondheids-dienst.