0493-341572 info@gebrswinkels.nl Hazeldonkseweg 11, Vlierden Geloër Kapelweg 7, Belfelt Stikker 22, Asten

Puinrecycling

Het terugbrengen van stoffen in de kringloop dient zowel het milieu als de economie. Om deze reden zijn wij attent op het behoud van bruikbare grondstoffen en recycling. Veel materialen zijn voor hergebruik geschikt te maken zoals steen- en betonpuin ten behoeve van wegverharding en in een grovere fractie als fundering bij wegenaanleg op bepaalde bodemtypes. Voor dit doel beschikken wij over een puinbreek-installatie en een zeefinstallatie.